Zasady współpracy

 

1.

Ze Zleceniodawcą zawierana jest umowa o dzieło, w której oprócz zapisów cywilnoprawnych zawarte są niezbędne klauzule, np. poufności i inne zobowiązania.

2.

W ramach umowy, wykonywane są usługi w zakresie:

  1. napisania i redakcji tekstu każdym etapie powstawania dzieła,
  2. wskazania możliwości przygotowania zredagowanego tekstu, zdjęć i kopii dokumentów do druku oraz finalnego wydania dzieła,
  3. doradztwa odnoszącego się do oszacowania kosztów druku i wskazania drukarni.

3.

Wynagrodzenie za pomoc w napisaniu autobiografii, biografii, kroniki rodzinnej i pamiętnika, czyli stworzenie dzieła, liczone jest od 1 strony (1800 znaków ze spacjami). Wynagrodzenie zawsze ustalane jest indywidualnie i wypłacane w ustalonych w umowie transzach.

4.

Dzieło zostaje przekazane Zleceniodawcy w formie:

  1. wydruku egzemplarza dzieła finalnego,
  2. nośnika cyfrowego z zapisem dzieła w ustalonym edytorze tekstów. Opracowane cyfrowo, materiały archiwalne i fotografie są dołączone do nośnika na zasadach ustalonych w umowie,
  3. innej, wg ustaleń ze Zleceniodawcą.

5.

Informacje uzupełniające „Zasady współpracy” znajdziecie Państwo w pozostałych zakładkach znajdujących się na tej stronie.

 

© 2018 Jacek Waloch | design: Nu Graphics